About this Course
2,817 recent views

100% online

Start instantly and learn at your own schedule.

Flexible deadlines

Reset deadlines in accordance to your schedule.

Beginner Level

Swedish

Subtitles: Swedish

100% online

Start instantly and learn at your own schedule.

Flexible deadlines

Reset deadlines in accordance to your schedule.

Beginner Level

Swedish

Subtitles: Swedish

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
4 hours to complete

Varför skriver man?

Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad som kännetecknar det akademiska skrivandet – för det är ju det som den här kursen handlar om. Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. Nu kan du sätta igång med lektion 1!

...
9 videos (Total 27 min), 6 readings, 2 quizzes
9 videos
Skrivprocessen3m
Att skriva akademiskt, del 13m
Att skriva akademiskt, del 23m
Respons är en del av skrivandet3m
Att ta emot respons1m
Att ge respons3m
6 readings
Övning: Flödesskrivande10m
Genrer10m
Övning: Slagruta (text)10m
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10m
Källor10m
Formulera responskriterier10m
1 practice exercise
Genrer8m
Week
2
6 hours to complete

Hur bygger man en akademisk text?

Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2!

...
7 videos (Total 34 min), 5 readings, 4 quizzes
7 videos
Den akademiska textens ryggrad6m
Att disponera en vetenskaplig text4m
Alternativ till IMRaD1m
Gör texten lätt att överblicka8m
5 readings
Övning: Abstraktionsnivå10m
Övning: Perspektiv10m
Övning: Håller ryggraden?10m
Utvärdera mellanrubriker10m
Övning: Leta metatext10m
2 practice exercises
Textens delar8m
Vad betyder IMRaD?8m
Week
3
7 hours to complete

Hur ser det akademiska språket ut?

Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel. Avslutningsvis ska du själv skriva en text med en tydlig röd tråd. Nu kan du gå till lektion 3!

...
12 videos (Total 35 min), 2 readings, 4 quizzes
12 videos
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1m
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2m
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2m
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2m
Vad är en funktionell text?2m
Syftningsregeln2m
Symmetriregeln2m
Subjektsregeln2m
Sammandragningsregeln2m
2 readings
Övning: Hur syns författaren i texten?10m
Källor10m
1 practice exercise
Sambandsord10m
Week
4
1 hour to complete

Vad innebär akademisk hederlighet?

Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang. Nu kan du gå till lektion 4!

...
2 videos (Total 13 min), 3 readings
3 readings
Referenshanteringsprogram10m
Källor10m
Exempel på referenser10m

Instructors

Avatar

Susanne Pelger

Associate Professor
Faculty of Science
Avatar

Sara Santesson

Lecturer
Department of Communication and Media

About Lund University

Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern, dynamic, and highly international profile. With eight different faculties and numerous research centres and specialized institutes, Lund is the strongest research university in Sweden and one of Scandinavia's largest institutions for education and research. The university annually attracts a large number of international students and offers a wide range of courses and programmes taught in English. In addition, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) is part of the university and works to advance strategies for sustainable solutions through cutting edge interdisciplinary research, high-quality innovative education, and effective communication and strong partnerships. ...

Frequently Asked Questions

  • Once you enroll for a Certificate, you’ll have access to all videos, quizzes, and programming assignments (if applicable). Peer review assignments can only be submitted and reviewed once your session has begun. If you choose to explore the course without purchasing, you may not be able to access certain assignments.

More questions? Visit the Learner Help Center.