6.2 הרצאת וידאו

Loading...
From the course by Tel Aviv University
מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science
41 ratings
Tel Aviv University

מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science

41 ratings
From the lesson
פסיכולוגיה חברתית
מטרת השיעור היא להדגים כיצד נוכחותם והתנהגותם של אנשים אחרים משפיעה על הביצועים, על הדעות ועל התנהגות שלנו. בנוסף, נדבר על סטראוטיפים ונראה כיצד הדעה שלנו על אנשים אחרים משפיעה על האופן שבו אנחנו מתנהגים כלפיהם.

Meet the Instructors

  • Galit Yovel, PhD
    Galit Yovel, PhD
    Full Prof.
    School of Psychological Sciences & Sagol School of Neuroscience
Coursera provides universal access to the world’s best education, partnering with top universities and organizations to offer courses online.
© 2017 Coursera Inc. All rights reserved.
Download on the App StoreGet it on Google Play