4.4 Açıklamalarla Sık Yapılan Yazım ve Söyleyiş Yanlışları-1

Loading...
From the course by Koç University
Etkili Konuşma (Effective Speaking)
83 ratings
Koç University
83 ratings

Meet the Instructors

  • Aziz Tamer Güler
    Aziz Tamer Güler
    Okutman-Instructor
    Öğrenci Dekanlığı

Explore our Catalog

Join for free and get personalized recommendations, updates and offers.