ויסות רגשי - מרצה אורח פרופ' גל שפס

Loading...
From the course by Tel Aviv University
מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science
54 ratings
From the lesson
פסיכופתולוגיה - אבחון וטיפול

Meet the Instructors

  • Galit Yovel, PhD
    Galit Yovel, PhD
    Full Prof.
    School of Psychological Sciences & Sagol School of Neuroscience

Explore our Catalog

Join for free and get personalized recommendations, updates and offers.